PRIKLJUČci

   
Priključci s ugrađenim ventilom (za gumene
cijevi komprimiranog zraka)
- SB5013 i SB5014
Priključak R3/4 i R3/8
Materijal MS i INOX
NP40
image
pdf
T-priključak - SO43021
Dimenzije ø6, ø8, ø10       
Materijal MS58
NP64
image
Priključci - uvrtni
image
Ravni priključci
image
Redukcijski priključci
image