title


Kvalitetu naŠih proizvoda verificiraju klasifikacijska druŠtva: Lloyd's Registar,
German Lloyd i Hrvatski registar brodova


image image imageNa zahtjev je moguća i izrada prema verificiranim certifikatima.
image